Thanh toán tiền mặt:

Đơn hàng giao hàng trực tiếp bởi nhân viên của Thế Giới Bảng

Thanh toán chuyển khoản:

Miền Bắc:

Công Ty Cổ Phần Thế Giới Bảng
STK: 111 002 670 226 – Ngân hàng: Vietinbank – CN Bắc Thăng Long – PGD Bắc Hà

Miền Nam:

Công ty Cổ phần Thế Giới Bảng

STK:111002781180 – Ngân hàng: Vietinbank – CN Bắc Thăng Long – PGD Bắc Hà