Trung tam the gioi bang
Trung tam the gioi bang
Trung tam the gioi bang

Sản Phẩm mới

Xem thêm >>

Bảng từ xanh Hàn Quốc khung TH03

Kích thước: 1200 x 1200

Giá: Liên hệ - 1800 6638

Bảng từ xanh Hàn Quốc khung TH28

Kích thước: 1000 x 1200

Giá: 540.000 VND

Bảng từ xanh viết phấn 800 x 1200

Kích thước: 800 x 1200

Giá: 434.000 VND

Bảng Flipchart A Model 3 chân rút (New 2014)

Kích thước: 600 x 900

Giá: 1.399.000 VND

Bảng Flipchart T Model

Kích thước: 700 x 1000

Giá: 1.885.000 VND

Bảng văn phòng

Bảng Flipchart A Model 3 chân rút (New 2014)

Kích thước: 600 x 900

Giá: 1.399.000 VND

Bảng Flipchart T Model

Kích thước: 700 x 1000

Giá: 1.885.000 VND

Bảng Flipchart A Model Plus

Kích thước: 600 x 900

Giá: 1.599.000 VND

Bảng flipchart up side down

Kích thước: 600 x 1000

Giá: 1.299.000 VND

Bảng Flipchart Vega

Kích thước: 700 x 1000

Giá: 1.950.000 VND

Bảng giáo dục

Bảng từ xanh Hàn Quốc khung TH03

Kích thước: 1200 x 1200

Giá: Liên hệ - 1800 6638

Bảng từ xanh Hàn Quốc khung TH28

Kích thước: 1000 x 1200

Giá: 540.000 VND

Bảng từ xanh viết phấn 800 x 1200

Kích thước: 800 x 1200

Giá: 434.000 VND

Bảng từ xanh Ceramic E3 – khung TH28

Kích thước: 1200 x 1200

Giá: 1.886.000 VND

Bảng gỗ học sinh tiểu học

Kích thước: 310 x 210

Giá: 20.000 VND

Bảng gia đình

Bảng từ xanh viết phấn 800 x 1200

Kích thước: 800 x 1200

Giá: 434.000 VND

Bảng 3 ngăn khung gỗ

Kích thước: 400 x 600

Giá: 250.000 VND

Bảng 7 ngăn khung gỗ

Kích thước: 400 x 800

Giá: 450.000 VND

Bảng 4 ngăn khung gỗ

Kích thước: 400 x 600

Giá: 250.000 VND

Bảng từ trắng khung gỗ

Kích thước: 600 x 800

Giá: 343.000 VND

Bảng trưng bày - Display Board

Bảng menu CURVE

Kích thước:

Giá: 491.000 VND

Bảng menu treo tường ELEGANCE

Kích thước: 500x800

Giá: 346.000 VND

Phụ kiện bảng

Giấy viết bảng flipchart cỡ A1, A0

Kích thước: Giấy A0

Giá: 5.000 VND

Bút viết bảng từ trắng

Kích thước:

Giá: 8.000 VND

Nút chặn nam châm Φ30

Kích thước:

Giá: 22.000 VND

Khăn lau bảng nam châm

Kích thước:

Giá: 33.000 VND

Nút chặn nam châm Φ40

Kích thước:

Giá: 22.000 VND

  • Công nghệ

    Đan Mạch

  • kINH Nghiệm

    Năm

  • Bảo hành

    Tháng