Thế Giới Bảng Tân Hà - Nhà sản xuất và cung cấp Bảng chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam từ năm 1995
Hotline 1900 633 919
Hà Nội Đà Nẵng Bình Dương Hồ Chí Minh
Thế giới bảng Tân Hà - Nhà sản xuất và cung cấp Bảng chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam từ năm 1995
Hotline 1900 633 919
Thế Giới Bảng  | Nhà sản xuất và phân phối bảng hàng đầu Việt Nam
(0)

Chính sách tặng phụ kiện

Loại bảng

Phụ kiện tặng

Bảng từ trắng < 1,2m

5 viên nam châm

Bảng từ xanh < 1,2m

1 hộp phấn

Bảng từ trắng > 1,2m

Khăn lau bảng xốp TGB + 1 bút dạ Refill + 5 viên nam châm

Bảng từ xanh > 1,2m

1 khăn lau xốp TGB + 1 hộp phấn

Bảng ghim cố định / Di động

1 hộp đinh ghim

Bảng Flipchart

Theo nhà SX Tân Hà (01 Khăn lau bảng + 4 viên nam châm + 10 tờ giấy Flipchart)

Bảng Led dạ quang

2 bút viết dạ quang + 1 chân bảng gỗ

Bảng Menu

1 bút viết dạ quang

Bảng trẻ em

Theo nhà SX Tân Hà

Bảng kính

Bút viết + khăn lau + Khay kính

Bảng kính từ

Bút viết + khăn lau + Khay kính + 3 Viên nam châm kính từ

Bảng combo từ + ghim, bảng di động 2 mặt từ + ghim

5 viên nam châm + 1 hộp ghim + 1 khăn lau bảng xốp TGB

Bảng di động 2 mặt từ

Khăn lau bảng xốp TGB + 1 bút dạ Refill + 5 viên nam châm + 1 hộp phấn (nếu có bề mặt từ xanh)