Tìm hiểu về lịch sử bảng viết

Bảng viết đã có từ ngàn đời thông qua nhu cầu trao đổi của con người, chữ viết càng hoàn thiện, bảng càng thành vật dụng quan trọng trong cuộc sống. Hãy cùng tìm hiểu về lịch sử bảng viết qua video dưới đây