Giới thiệu Showroom Thế Giới Bảng Ngô Gia Tự Hà Nội

Showroom Thế Giới Bảng tại 97 Ngô Gia Tự, Hà Nội cũng là văn phòng chính thức của Thế Giới Bảng. Tại đây trưng bày đa dạng các mẫu bảng cho mọi nhu cầu từ văn phòng, tới gia đình và dành cho giáo dục.