Giới thiệu nhà máy sản xuất Bảng Tân Hà tại KCN Văn Lâm, Hưng Yên