Review bảng trượt lên xuống 50cm Tân Hà bởi giáo viên tiểu học

Video review bảng trượt lên xuống 50cm do Tân Hà sản xuất bởi chính giáo viên tiểu học trường tiểu học Việt Hưng. Sản phẩm bảng trượt lên xuống 50cm là sản phẩm rất phù hợp với trường tiểu học cho cô giá và học sinh có chiều cao khác biệt.