Vệ sinh bảng dễ hay khó?

Vệ sinh bảng trắng không dễ như chúng ta từng nghĩ. Các bạn nhớ vệ sinh bảng thường xuyên để có thể sử dụng mặt bảng được bền lâu nhé!