So sánh bảng viết thường và bảng viết chống rung Duratech

Bảng viết Dura-Tech là thay đổi mới mang tính đột phá dành cho các dòng sản phẩm bảng có kích thước lớn phục vụ cho trường học. Bảng Dure-Tech hoàn toàn chống rung khi viết, tạo cảm giác tốt hơn khi viết trên bảng xanh viết phấn