Hướng dẫn phân biệt bề mặt bảng từ trắng DongKuk Hàn Quốc

Dễ dàng phân biệt bề mặt từ trắng DongKuk Hàn Quốc chính hãng với dòng chữ in sẵn trên bề mặt bảng. Dòng chữ "TANHA-DONGKUK-KOREAN" khẳng định sự hợp tác toàn diện Tân Hà và Dong Kuk