Giới thiệu sản phẩm- Bảng Flipchart Upsidedown

Bảng Flipchart Upsidedown - Sản phẩm Best Seller của Thế Giới Bảng. Thiết kế chắc chắn, an toàn, tiện dụng cho người sử dụng. Có thể gập gọn sau khi sử dụng