Giới thiệu Hệ Bảng Trượt Nguyên Khối MOSITECH - độc quyền của Tân Hà

Hệ bảng trượt ngang nguyên khối MOSITECH với công nghệ trượt ngàm ưu việt đã khắc phục và loại bỏ hoàn toàn những nhược điểm của các hệ thống bảng trượt mà thị trường đang sử dụng như dễ kẹt phấn, gãy bánh xe, bảng trượt ra bên ngoài ray và đặc biệt là khó lắp đặt.