Giới thiệu bảng trượt lên xuống 50cm

Video giới thiệu bảng trượt lên xuống 50cm do Tân Hà sản xuất. Bảng bề mặt xanh Hàn Quốc sử dụng trong trường học với phấn viết bảng xanh rất phù hợp với chiều cao của giáo viên và học sinh.