Bảng Flipchart G Model

Flipchart kính, mỏng nhẹ tràn viền, nâng tầm không gian văn phòng của bạn. ================================