Giới thiệu về dòng sản phẩm bảng Easy Board

Đúng như tên gọi của nó, dòng sản phẩm Easy Board là dòng sản phẩm bảng với kích thước nhỏ phù hợp dùng tại gia đình, hoặc ghi chú tại văn phòng các công ty. 

Các loại khung bảng của dòng bảng Easy Board

Với kích thước nhỏ của bảng, dòng bảng này sử dụng các mẫu khung nhỏ và mảnh hơn. Cũng chính vì vậy mà nhìn bảng mỏng hơn, đẹp hơn. Các loại khung dùng cho dòng bảng này là:

  • Khung nhựa trắng sữa
  • Khung nhôm TH10

Dòng sản phẩm Easy Board có các kích thước:

  • 40 x 60 cm
  • 60 x 80 cm
  • 80 x 120 cm

Dòng sản phẩm Easy Board có các loại bề mặt