Nghiên cứu về nam châm vĩnh cửu

Nam châm là vật chất tích điện trong toàn bộ các phần của vật, nó có 2 cực, 1 cực gọi là cực bắc và 1 cực còn lại gọi là cực nam, xung quanh được bao quanh bởi các đường sức từ hướng đi từ cực bắc tới cực nam. Có 2 loại nam châm đó là: nam châm điện và nam châm vĩnh cửu.

nam châm vĩnh cửu

Nam châm điện

Nam châm điện được tạo ra bằng cách quấn một hay nhiều vòng dây dẫn cách điện với nhau bao quanh một kim loại (thường dùng là Fe, Cu, Cr, Pb, Zn, Mn, Sn) và cho dòng điện chạy qua, khi ngắt điện, lực từ của nam châm điện cũng mất theo.

Nam châm vĩnh cửu

Nam châm vĩnh cửu được tạo ra bằng cách cho dòng điện chạy qua một dây dẫn điện được quấn quanh một vật bằng thép hoặc gang, sau đó cho vật bằng thép hoặc gang tiếp xúc với một nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện khác, sau khi ngừng cho tiếp xúc hoặc ngắt dòng điện, vật vẫn bị nhiễm điện và trở thành nam châm vĩnh cửu.

Độ mạnh của nam châm điện và nam châm vĩnh cửu tùy thuộc vào cường độ dòng điện dùng để tạo nam châm hoặc độ mạnh của nam châm vĩnh cửu khi vật tiếp xúc.

Các kim loại Fe, Cr có ái lực từ cao với nam châm, những kim loại khác cũng có ái lực nhưng yếu hơn.

Từ lực của nam châm sẽ giảm và yếu dần theo thời gian, tuân theo quy luật hàm số mũ. Tuy nhiên, có thể bảo tồn từ lực của thanh nam châm vĩnh cửu bằng cách dùng 2 thanh sắt hút lấy 2 đầu cực từ của thanh nam châm vĩnh cửu, nhằm ngăn chặn sự phát tán của các đường sức từ.

Các thanh nam châm đủ mạnh khi được sắp xếp theo những quy luật khác nhau sẽ sinh ra năng lượng tương tác và cộng hưởng lẫn nhau, tạo thành một động cơ, tuy nhiên không thể ứng dụng nhiều trong đời sống vì động cơ như thế sẽ có công suất nhỏ và yếu dần theo thời gian.

Nam châm điện là loại có ứng dụng rất rộng rãi và quan trọng trong kỹ thuật và đời sống. Và đặc biệt thường hay được sử dụng với các sản phẩm bảng từ trắng, bảng từ xanh để nâng cao hiệu quả của việc sử dụng bảng