Bảng giá bảng từ xanh treo tường

Bảng từ xanh treo tường do Tân Hà sản xuất gồm nhiều kích thước và mẫu mã khác nhau. Ngoài những kích thước chuẩn Tân Hà còn sản xuất các kích thước theo yêu cầu của bạn.

Bảng giá bảng từ xanh treo tường Tân Hà

Giá trên bảng giá đã bao gồm VAT, chưa bao gồm phí vận chuyển:

Tham khảo: Chính sách giao hàng

Tên bảng

Kích thước
(mm)

Giá bán có VAT (đ)
KV Miền Bắc

Giá bán có VAT (đ)
KV Miền Nam

Quà tặng

Bảng từ xanh Hàn Quốc - Easy Board

600 x 800

289.000

289.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh Hàn Quốc - Easy Board

600x1000

426.000

426.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh Hàn Quốc - Easy Board

800x1200

469.000

469.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh Hàn Quốc

800x1200

490.000

490.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh Hàn Quốc

1000x1200

612.000

612.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh Hàn Quốc

1200x1500

918.000

918.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh Hàn Quốc

1200x1600

979.000

979.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh Hàn Quốc

1200x1800

1.102.000

1.102.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh Hàn Quốc

1200x2000

1.188.000

1.188.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh Hàn Quốc

1200x2200

1.307.000

1.307.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh Hàn Quốc

1200x2400

1.426.000

1.426.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh Hàn Quốc

1200x2600

1.544.000

1.544.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh Hàn Quốc

1200x2800

1.663.000

1.663.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh Hàn Quốc

1200x3000

1.782.000

1.782.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh Hàn Quốc

1200x3200

1.900.000

1.900.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh Hàn Quốc

1200x3600

2.138.000

2.138.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh Ceramic

800x1200

1.638.000

1.455.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh Ceramic

1000x1200

2.047.000

1.819.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh Ceramic

1200x1500

2.862.000

2.543.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh Ceramic

1200x1600

3.053.000

2.713.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh Ceramic

1200x1800

3.434.000

3.052.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh Ceramic

1200x2000

3.816.000

3.391.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh Ceramic

1200x2200

4.198.000

3.730.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh Ceramic

1200x2400

4.579.000

4.069.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh Ceramic

1200x2600

4.961.000

4.409.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh Ceramic

1200x2800

5.342.000

4.748.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh Ceramic

1200x3000

5.724.000

5.087.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh Ceramic

1200x3200

6.106.000

5.426.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh Ceramic

1200x3600

6.869.000

6.104.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh kẻ ô ly tiểu học

800x1200

552.000

552.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh kẻ ô ly tiểu học

1000x1200

690.000

690.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh kẻ ô ly tiểu học

1200x1500

1.035.000

1.035.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh kẻ ô ly tiểu học

1200x1600

1.104.000

1.104.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh kẻ ô ly tiểu học

1200x1800

1.242.000

1.242.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh kẻ ô ly tiểu học

1200x2000

1.344.000

1.344.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh kẻ ô ly tiểu học

1200x2200

1.479.000

1.479.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh kẻ ô ly tiểu học

1200x2400

1.613.000

1.613.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh kẻ ô ly tiểu học

1200x2600

1.747.000

1.747.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh kẻ ô ly tiểu học

1200x2800

1.881.000

1.881.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh kẻ ô ly tiểu học

1200x3000

2.016.000

2.016.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh kẻ ô ly tiểu học

1200x3200

2.150.000

2.150.000

1 hộp phấn viết bảng

Bảng từ xanh kẻ ô ly tiểu học

1200x3600

2.419.000

2.419.000

1 hộp phấn viết bảng


Các sản phẩm bảng từ xanh Hàn Quốc được bảo hành 12 tháng, sản phẩm bảng từ xanh Ceramic được bảo hành 5 năm.

Xem thêm:     Bảng giá bảng từ trắng treo tường

                      Bảng giá bảng flipchart

                      Bảng giá bảng di động

                      Bảng giá bảng ghim

                      Bảng giá bảng kính