Các biểu mẫu in PP Nano cho nhà máy

Trong công việc, có một hình thức quản lý trực quan - Visual management được áp dụng rất nhiều trong nhà máy. Tại sao lại có hình thức này và vì sao nhà máy sản xuất lại hay áp dụng hình thức quản lý này? Câu trả lời đơn giản là: trong phân xưởng sản xuất có rất nhiều số liệu- tuy nhiên với hình thức lao động phổ thông không hiểu hết được những con số phức tạp công thức trên excel, nên hình thức quản lý trực quan bằng mắt nhiền trên bảng trở nên rất phổ biến từ những xưởng sản xuất nhỏ cho đến những khu công nghiệp có mức độ chuyên môn hóa sâu.

Một số biểu mẫu thường dùng trong nhà máy sản xuất: